Strzelectwo jest w wielu krajach bardzo popularną i rozwijającą się formą rozrywki i rekreacji, która jednocześnie uczy dyscypliny. Coraz więcej osób pojawia się na strzelnicach a spora Ich część strzela z własnej broni. Niestety, część spośród nich ma braki w zakresie poprawnego operowania bronią palną.


International Shooting Standards (ISS) stworzyła grupa instruktorów wywodząca się ze środowisk zajmujących się strzelaniami różnego rodzaju - sportowym, rekreacyjnym, myśliwskim, obronnym, bojowym. Podejmujemy próbę wdrożenia jednolitego, ogólnie dostępnego programu edukacyjnego, który kładzie nacisk przede wszystkim na świadome i bezpieczne obchodzenie się z bronią. Myślą przewodnią programu jest:


SAFETY FIRST - BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM.


Szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Bo znając zasady i potrafiąc posługiwać się bronią jesteśmy bezpieczni dla siebie i osób z którymi przebywamy na strzelnicy i z którymi strzelamy. Ale także będąc odpowiednio wyszkoleni możemy czuć się bezpiecznie, bo potrafimy rozpoznać i prawidłowo zareagować na zagrożenie ze strony kogoś kto nieświadomie, albo - co gorzej - bardzo świadomie, zasady bezpieczeństwa łamie…


Program narzuca standardy wypracowane i sprawdzone podczas szkoleń z zakresu posługiwania się bronią. Wprowadzamy pomysł usystematyzowania kompetencji strzeleckich wśród osób zajmujących się strzelectwem rekreacyjnie i zawodowo. Nastawiamy się też na pomoc instruktorom, którzy zainteresowani są podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Wprowadzamy przejrzyste standardy, według których będą odbywały się szkolenia. Certyfikowani przez ISS instruktorzy realizują ściśle określony program, stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń. Zapewnia to unifikację umiejętności strzeleckich, ułatwia pracę instruktorom, a co najważniejsze - upraszcza i systematyzuje proces nauki. ISS nie zamierza konkurować z żadnymi organizacjami i federacjami. Nie uzurpujemy sobie prawa do jedynego, słusznego podejścia. Proponujemy konkretny, koherentny, sprawdzony i przynoszący wymierne korzyści program szkolenia, który przez wprowadzenie systemu certyfikatów pozwala adeptom sztuki strzeleckiej mieć poczucie rozwoju, a instytucje, które związane są ze strzelectwem informuje o stopniu i zakresie umiejętności posiadacza certyfikatu. Osoby legitymujące się równorzędnym certyfikatem ISS posiadają ten sam poziom umiejętności i wiedzy bez względu na to, gdzie i który z instruktorów tę wiedzę im przekazywał.


Zapraszamy do współpracy instruktorów z doświadczeniem w nauczaniu różnych form strzelectwa, wszystkich tych, którzy mają już doświadczenie i wiedzę z zakresu strzelectwa i chcieliby zostać instruktorami, a także instytucje i ludzi, którym zależy na podniesieniu poziomu wyszkolenia - ośrodki szkoleniowe, strzelnice oraz instruktorów pracujących na własny rachunek.