FAQ

Należy skontaktować się z wybranym instruktorem ISS i umówić się na szkolenie.
ISS nie ingeruje w ceny i nie określa żadnych stawek za szkolenie. Strzelnice, ośrodki szkoleniowe oraz Instruktorzy ISS pracują na własny rachunek i sami określają cenę szkoleń. Warto pamiętać, że ostateczna cena szkolenia obejmuje amunicję, stanowisko na strzelnicy, certyfikat oraz wynagrodzenie instruktora i może być różna w zależności od miasta, poświęconego czasu czy standardu jaki oferuje dany obiekt.
Po ukończeniu szkolenia, instruktor ISS składa wniosek o wydanie certyfikatu. Centrala ISS drukuje certyfikat i wysyła na adres wskazany we wniosku. Zwykle trwa to od 3 do 10 dni.
Zasadniczo tak. Osoby posiadające doświadczenie w strzelaniu mogą uzyskać certyfikat na danym poziomie po zweryfikowaniu umiejętności strzeleckich przez Instruktora ISS.
Nie da się tego zrobić z dnia na dzień. O ile Poziom * to 3-4 godziny szkolenia, to poziom ** wymaga już przynajmniej kilku wizyt na strzelnicy. Wyższe poziomy wymagają treningów i powtórzeń. Certyfikat nie jest „towarem” samym w sobie, tylko potwierdzeniem posiadanych umiejętności strzeleckich.
Jest oficjalnym potwierdzeniem nabytych umiejętności. Może być przydatne w sytuacji, gdy trzeba będzie udowodnić posiadanie kwalifikacji strzeleckich.
Ponieważ ISS jest nowym projektem i potrzebuje czasu aby wszędzie dotrzeć.
Najpierw przeczytać informacje zawarte w zakładce Szkolenia instruktorskie a następnie skontaktować się z Course Directorem w danym kraju.
Tak, ale Sama legitymacja nie wystarczy, potrzebna jest praktyka i doświadczenie. Skontaktuj się w tej sprawie z Course Directorem.
Pomimo, że nie jest konieczne posiadanie uprawnień instruktorskich, to do tego by uczyć potrzebna jest wiedza, umiejętności, doświadczenie i znajomość określonych standardów.
Stawiamy na umiejętności i doświadczenie strzeleckie a na kursie instruktorskim ISS uczymy w jaki sposób skutecznie tę wiedzę przekazać.
Nie, ale można złożyć wniosek o dwa certyfikaty - jeden po polsku drugi po angielsku.